Minutes – Student Affairs Leadership Team

January 2024, No Meeting

February 16, 2024

January 2023, No Meeting

February 7, 2023 

April 2023, No Meeting

May 2023, No Meeting

 

July 2023, No Meeting

August 2023, No Meeting

September 2023 - No Meeting

October 2023 - No Meeting

November 2023 - No Meeting

December 5, 2023